LUOTSILIITTO ry - LOTSFÖRBUNDET rf
LUOTSILIITTO ry - LOTSFÖRBUNDET rf
  • Suomeksi
  • på svenska
  • in English
 

LUOTSILIITTO-LOTSFÖRBUDET rf är ett fackförbund för finska lotsar och lotsförmedlare. Syftet med förbundet är att bevaka medlemmarnas yrkesmässiga, rättsliga och sociala intressen samt främja trygghet och flexibilitet inom sjöfarten.

Föreningen grundades 1918 under namnet Finlands Lots- och Fyrpersonalförening vilket gav upphov till formulering av förslag till regler. Det grundande mötet ledde till etablering av det egentliga, lagenliga lotsförbundet. Förbundet registrerades med detta namn i föreningsregistret den 16 januari 1920.

Snart efter grundandet syftade föreningen till att bilda underavdelningar som termen beskrivs i de första reglerna. Året 1920 hade sju lokalavdelningar anslutit sig till Lots- och Fyrpersonalföreningen med sammanlagt 596 medlemmar. Numera har Lotsförbundet 160 medlemmar varav 150 är lotsar. Antalet medlemmar har minskat under de sista åren på grund av ett minskat antal lotsar i Finland.

Föreningens grundtanke har varit i över 90 år att bibehålla och utveckla sjöfartstrygghet. Finska lotsar är kända som toppyrkesmän inom branschen både nationellt och internationellt. LOTSFÖRBUNDET rf hör till YTY, en medlemsorganisation i Akava. Till och med är Lotsförbundet medlem i lotsarnas europeiska huvudorganisation EMPA, (European Maritime Pilots Association).


http://www.icebreakersnow.fi/tuote/ennakkomyynti-luotsi-laivassa-dokumentti-dvd/?lang=fi

 
Siirry sivun alkuun
 
 
POB Production Oy Ltd. & IronMedia Oy